Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας στο privacy@mathios.gr με το αίτημά σας.