Διεύθυνση: Επιδαύρου 5, 18233 Αθήνα, Ελλάδα

  Τηλέφωνο: +30 210 4913502

  Email: mathios@mathios.com

  Γερμανία
  ΓερμανίαMathios GmbH
  Harpener Feld 11, 44805 Bochum
  +49 234 6103925
  +49 234 6103926

  Email:info@mathios-gmbh.de
  Web: http://mathios.de

  Βουλγαρία
  ΒουλγαρίαMathios A.D.

  Sofia Showroom: 36 Ring Road
  Perl Park Mall Sofia, Bulgaria
  Τηλ: +359 701 40094

  Email: office@mathios.bg
  Web: http://www.mathios.bg