Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

Υπηρεσίες  Μετοχολογίου

Επιδαύρου 5

182 33 Αγ.Ι Ρέντης

Σοφία Αντωνάκη

Email : santonaki@mathios.gr

Τηλ: 2160709199 -180