Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

Υπηρεσίες  Μετοχολογίου

Επιδαύρου 5

182 33 Αγ.Ι Ρέντης

Σοφία Αντωνάκη

Email : [email protected]

Τηλ: 2160709199 -180

Γνωστοποίηση Σημαντικών Αλλαγών

export pdf icon

Έντυπο Γνωστοποίησης

export pdf icon

Εγκύκλιος αρ 33 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

export pdf icon