Η Mathios Refractories παρουσιάζει την πρωτοποριακή τεχνολογία «Energy Saving» που μειώνει στο μισό τη θερμική διαπερατότητα του κλασικού υαλοπετάσματος. Η πρωτοποριακή τεχνολογία ira επιτρέπει στο υαλοπίνακα να φτάσει σε τιμή θερμικής μετάδοσης 1,5 W/(m2*K), γεγονός που βελτιώνει την απόδοση που σχετίζεται με την ανάκλαση και τη μετάδοση της ηλιακής ενέργειας χωρίς να αλλοιώνει τα μηχανικά και χημικά χαρακτηριστικά του. Αυτή η σημαντική εξέλιξη καθιστά δυνατό τον σχεδιασμό κτιρίου κατασκευασμένου εξ ολοκλήρου από υαλότουβλους. Η τεχνολογία υαλότουβλων εξοικονόμησης ενέργειας επιτρέπει τον συνδυασμό του αιχμής Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με τη βέλτιστη απόδοση συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του κόστους για τα έξοδα θέρμανσης/ψύξης και στην προστασία του περιβάλλοντος.