Όλα τα σχήματα διατίθενται σε όλα τα χρώματα με ειδική παραγγελία