Οικολογικά Τζάκια – Νερού

Focolare

Omega 81

Omega 82 D

Omega 83 S

Omega 81/ 82 D /83 s
Διαστάσεις 70 (mm) 952x484x1555
Διαστάσεις 80 (mm) 1060x484x1555
Βάρος 70 (kg) 200
Βάρος 80 (kg) 210
Ισχύς (v) 230 v /50hz
Θερμική Ισχύς (kW) 12
Θερμοχωρητικότητα (kw) 15-17
Κατανάλωση (kg/h) 3-5 Wood

H2O Multiflex

Omega 83 S

Διαστάσεις (mm) 1204x825x1520
Πίεση (bar) max 1.5
Βάρος (kg) 300
H2O container (lt) 75
Ισχύς (v) 230 v /50hz
Θερμική Ισχύς (kW) 27
Heat Capacity (kW) max 5 – min 3
Κατανάλωση (kg/h) 3-5 Wood / 2-3 Pellet
Art: 248 BIS

Pine / Corn / Pellet / Hazelnuts / Peanuts / Mix / Coconut / Wood

Jolly idro

Omega 83 S

 Available Models:  95
Διαστάσεις (mm) 800x1590x760
Πίεση (bar) 1.5
Βάρος (kg) 280
H2O container (lt) 75
Διάμετρος καμινάδας (mm) 250
Θερμική Ισχύς (kW) 28
Κατανάλωση (kg/h) 3-5
Art: 249

Pine / Corn / Pellet / Hazelnuts / Peanuts / Mix / Coconut / Wood