Διοικητικό Συμβούλιο

Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι εννεαμελές και αποτελείται από τα
ακόλουθα μέλη:
1. Μαθιός Ιωάννης του Κων/νου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό
μέλος).
2. Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος .
3. Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού. Συμβουλίου (μη
εκτελεστικό μέλος)
4. Νικόλαος Μαθιός του Ιωάννη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό)
5. Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη
εκτελεστικό)
6. Χρήστος Μαρίδης του Γεωργίου , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό)
7. Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη ,μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο
μη εκτελεστικό)
8. Μαθιού Θάλεια του Ιωάννου ,μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό)
9. Σταύρος Θεοδωρόπουλος του Θεοδοσίου ,μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 19η Ιουνίου 2017 και η θητεία του είναι ισχύουσα
μέχρι την 19η Ιουνίου 2021, με εξαίρεση την εκλογή του κ.Σταύρου Θεοδωρόπουλου που
έγινε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14 Νοεμβρίου 2019 σε αντικατάσταση του
παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και Προέδρου της
Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, κυρίου Γεωργίου Μοσχόπουλου του Αγγέλου .
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μετέχουν σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια
ανταγωνιστικών εταιρειών.
Τα συνοπτικά Βιογραφικά στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως
ακολούθως :

 • Ιωάννης Μαθιός του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959 και
  είναι πτυχιούχος Φυσικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε
  την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1984 στο πλαίσιο των οικογενειακών
  επιχειρήσεων που δραστηριοποιούντο στις πυρίμαχες βιομηχανικές κατασκευές και
  στην εμπορία. Διετέλεσε επί σειρά ετών Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και από το
  2008 κατέχει την θέση του Προέδρου.
  Δημήτριος Μαθιός του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος ,γεννήθηκε το 1954 στον
  Πειραιά και είναι πτυχιούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός του Πολυτεχνείου του Τορίνο
  Ιταλίας . Από το 1980 έως σήμερα είναι επικεφαλής του εμπορικού τμήματος της
  εταιρείας με ειδίκευση στα δομικά υλικά. Από το 2008 είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου
  Βιομηχανιών Αττικής Πειραιώς.
 • Ιωάννης Μαθιός του Νικολάου, Αντιπρόεδρος, γεννήθηκε το 1950 στον Πειραιά είναι
  επιχειρηματίας και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας έχει την ευθύνη των
  τεχνικών έργων αυτής.
 • Νικόλαος Μαθιός του Ιωάννη, μέλος, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973 και έχει
  Bachelor ως μηχανικός κεραμικών και Master of Bussiness Administration. Εργάζεται
  στη εταιρεία από το 2000 στο τομέα των εξαγωγών.
 • Παναγιώτης Κοκκινιώτης του Αθανασίου, μέλος, γεννήθηκε το 1958 στον Πειραιά
  και είναι πτυχιούχος Μεταλλειολόγος-μηχανικός του Πανεπιστημίου της Ρώμης.
  Εργάζεται στην εταιρεία από το 1991 ως Τεχνικός Διευθυντής.
 • Χρήστος Μαρίδης του Γεωργίου , μέλος, γεννήθηκε το 1962, αποφοίτησε από την
  Γερμανική σχολή Θεσσαλονίκης και συνέχεια σπούδασε Οικονομολόγος Μηχανολόγος
  στο πανεπιστήμιο της Καρλσρούης. Είναι Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της
  εταιρείας Κλιματεχνική Α.Ε
 • Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, μέλος ,γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα,
  αποφοίτησε από Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕ) και έχει Master (ΜΒΑ) με
  διάκριση από το Babson College της Μασαχουσέτης με ειδίκευση Strategy και Finance.
  Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ηλεκτρονικής Αθηνών.
 • Θάλεια Μαθιού του Ιωάννη , μέλος , γεννήθηκε το 1995 στην Αθήνα , σπούδασε
  Οικονομικά στο Cass Business School, City University του Λονδίνου , και εργάζεται
  στην εταιρεία Ernst & Young ως οικονομικός αναλυτής.
 • Σταύρος Θεοδωρόπουλος του Θεοδοσίου, μέλος γεννήθηκε το 1966 στην
  Αθήνα, αποφοίτησε από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει Master από
  το Harvard College με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διετέλεσε εσωτερικός
  ελεγκτής στην εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε, και είναι στέλεχος βιομηχανικών επιχειρήσεων,
  και ιδρυτής της εταιρείας ECORESET

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που
απομένουν ,εφ΄ όσον είναι τουλάχιστον (3) τρεις να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για
το υπόλοιπο τις θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για
έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του
Συμβούλου που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή
του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει από τα μέλη του ένα ή περισσότερους
Διευθύνοντες Συμβούλους ή Γενικούς Διευθυντές, που η θητεία τους δεν μπορεί να
υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που τους έχει διορίσει και να αναθέτει σε
αυτούς αρμοδιότητες που ενδεικτικά αναφέρονται σε άρθρο του καταστατικού ,εκτός από
εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου